603 285 566

Leštění a renovace světlometů

Pro správnou funkci světlometů vozu nestačí pouze seřízení geometrie světlometů. Intenzita světelného záření přímo ovlivňuje kvalitu jízdy nejen v noci a může dlouhodobě poklesat vlivem snížení průchodnosti světla optikou světlometů. Tento jev může nastat vlivem mechanického opotřebování nebo poškození vnější strany optiky světlometů. To je nejčastěji způsobeno povětrnostními vlivy, odlétajícími kamínky nebo i UV zářením. Negativní efekt je navíc umocněn zvýšenou prašností v ovzduší, která je pro náš kraj typická.

Renovace světlometů

Pokud máte dojem, že automobil svítí "méně", než dříve, případně světelný paprsek nedosáhne původní vzdálenosti, je vhodné nechat světlomety prověřit u odborné firmy. Můžeme vašim světlometům výrazně prodloužit životnost. Provádíme tak leštěním pomocí speciálních přípravků a nástrojů k tomu určených. Tuto proceduru často následuje také seřízení geometrie světlometů.

STK a správná funkčnost světlometů

Jestliže světlomety vozidla nesplňují normu danou výrobcem, musí být před prodloužením STK řádně seřízeny a vyleštěny tak, aby byla obnovena funkčnost optiky. Připravíme váš vůz na STK.